Direkt:

Content:

Q&A

Är Vinnaljus ett stearinljus?

Vinnaljus är en teknisk produkt. Läs därför igenom bruksanvisningen noga innan första användningen. Bruksanvisningen ger också svar på frågor och tips om användning, underhåll och lösningar för eventuella problem.

Var kan jag använda Vinnaljuset?

Vinnaljus OUTDOOR är tillverkad för utomhusbruk. Lågan brinner starkt och vindsäkert med en livlig flamma. På grund av den stora flamman, kan det uppstå sotbildning. Därför rekommenderar vi att endast använda denna modell utomhus eller i stora välventilerade utrymmen.

Vinnaljus INDOOR är gjord för inomhusbruk. Lågan brinner säkert och rent. Till skillnad från Vinnaljus OUTDOOR, är denna modell inte vindsäker och för att fungera bra måste den placeras vindskyddat.

Vad gör man när ljusmassan i Vinnaljuset brunnit upp?

Om ljusmassan (dvs stearin, paraffin eller en blandning av båda) har brunnit upp måste veken återaktiveras genom att hälla några droppar flytande stearin eller paraffin. Krukan måste också fyllas på med stearin, paraffin eller en blandning av båda igen. För att återaktivera veken rekommenderar vi att hälla flytande stearin eller paraffin från ett antal värmeljus över veken.

Hur mycket ljusmassa får det vara i Vinnaljuset?

För mycket flytande ljusmassa i krukan kan kväva lågan. Var god säkerställ att nivån på den flytande ljusmassan är minst 2 cm under veken (som vid leverans). Avlägsna överflödiga ljusrester om du av misstag fyllt på för mycket. Ställ in krukan i ugnen, smält ljusmassan och ta bort överflödig ljusmassa. Observera att ugnstemperaturen inte får överskrida 100°C.

Är det för lite ljusmassa i krukan sätts den smältande effekten inte igång tillräckligt snabbt. Glasfiberveken har brunnit utan att bränsle har sugits upp. Den smältande effekten har därmed blivit avbruten.

Vinnaljuset måste återaktiveras med flytande stearin, paraffin eller eventuellt lampolja (se bruksanvisning). Samtidigt måste också tillräckligt med stearin och/eller paraffin fyllas på för smältning i krukan. Observera att stearin hackad i bitar smälter snabbare än i stora bitar.

Vad är den minsta brinntiden för Vinnaljus?

I början brinner enbart den ljusmassa (dvs stearin, paraffin eller en blandning av båda) som finns i veken tills aluminiumbrännaren värmts upp och veken börjar suga upp nytt bränsle. Värmen smälter ljusmassan långsamt inifrån och ut i krukan. Detta tar ungefär 30 minuter, låt därför Vinnaljuset brinna minst den tiden. Risken är annars att smältkretsloppet avbryts och flytande stearin och/eller paraffin måste hällas på veken för att återaktivera Vinnaljuset (se ovan).

Kan man smälta alla typer av ljusrester?

Ju mörkare ljus, desto mer färgpigment innehåller de. Dessa pigment sugs upp från veken och kan under förbränningen resultera i en ökad sotbildning. Dessutom kan veken täppas till av färgpigment och bli oanvändbar. Veken måste då bytas ut.
För att säkerställa att Vinnaljuset fungerar korrekt rekommenderar vi att använda så lite färgade ljusrester som möjligt. Om nödvändigt, bör alltid färgade ljusrester blandas upp till lika del med vita ljusrester.

Vissa ljus har en något högre smältpunkt, t.ex. altarljus och alla “dripless”-ljus. Dessa ljus kan störa Vinnaljusets funktion men kan lösas genom att till hälften blanda i vita ljusrester eller våra stearinpastiller. Med en kompletterande skyddsring (finns som tillbehör) höjs temeperaturen i krukan och ljusmassan smälter snabbare.

Vid användning av bivax uppstår mycket sot som lagras på veken. För att Vinnaljuset ska fungera är det viktigt att ofta befria veken från sot genom att skrapa bort den. Vi rekommenderar därför att inte använda bivax.

Måste man ta bort vekarna från gamla ljus?

I Vinnaljus kan ljusrester och gamla ljusstumpar återvinnas. Ljusrester smälts och används som bränsle. De gamla vekarna behöver inte tas bort eftersom de sjunker till botten och inte kan självantända. Då och då bör de gamla vekarna dock avlägsnas så att ljusmassan (dvs. stearin, paraffin eller en blandning av båda) inte hindras från att sugas upp i brännaren.

Vad gör man om det är svårt att tända eller ljusmassan inte smälter?

Om ljusmassan utsatts för yttre påverkan (t.ex. fukt) eller blivit förorenad kan det uppstå problem med tändning eller nedsmältning. För detta problem finns det ett enkelt universalmedel:

Ställ in Vinnaljuset i ugnen för att smälta ljusmassan i krukan. Observera att ugnstemperaturen inte får överskrida 100°C. Fukt och luft avlägsnas så från veken. Ta ut Vinnaljuset försiktigt och häll med hjälp av en sked flytande stearin, paraffin eller en blandning av båda över veken tills den är mättad. Efter avkylningen är Vinnaljus klar för användning igen.

Vid behov avlägsna sot från veken. Fortsätt enligt beskrivningen nedan.

Kontrollera också att det finns tillräckligt med ljusmassa (dvs. stearin, paraffin eller en blandning av båda) i Vinnaljuset. Ljusmassa kan tillsättas under tiden smältprocessen sker i ugnen.

Problem vid tändning kan lätt lösas med flytande stearin och/eller paraffin (se ovan). Det kan också hjälpa att droppa lite lampolja på veken eller att tända Vinnaljuset med hjälp av en ljusstump. Efter tändning utvecklas snabbt en låga och smältkretsloppet kommer igång.

Hur släcks lågan?

Lågan av Vinnaljus OUTDOOR är så stark att den inte kan blåsas ut. Den kan också motstå kraftiga vindar. För att släcka lågan måste den kvävas av ett icke-brännbart föremål som placeras på brännaren. Vi tillhandahåller ett passande lock för att släcka flamman. Locket fungerar också som skydd mot väder och föroreningar.

Vid Vinnaljus INDOOR kan lågan blåsas ut, men det finns en risk att flytande ljusmassa skvätter. Det passande locket släcker lågan och förhindrar även lukt som kan uppstå från efterglöden av veken.

Vad måste beaktas på vintern?

Vid mycket låga temperaturer kan den smältande effekten bli nedsatt. Eftersom smältkretsloppet inte kan komma igång slocknar Vinnaljuset efter en kort tid. Veken måste då återaktiveras igen som beskrivet i bruksanvisningen.
Med en kompletterande skyddsring (finns som tillbehör) förblir smältkretsloppet aktivt ned till -20 °C.

Vinnaljus är tillverkad av beständig frostsäker keramik. Om vatten kommer i Vinnaljuset kan krukan förstöras av is-expansionstrycket. Vid minustemperaturer skall därför Vinnaljus alltid skyddas med lock.

Måste veken bytas ut?

Veken som används är en permanent glasfiberveke som inte kan brinna upp. Erfarenheterna visar dock att beroende på kvalitén på återvunna ljusrester kan det förekomma mer eller mindre starka avlagringar av sot på veken. Fibrerna i veken kan klibba ihop och därmed påverka förbränningen. Soten kan avlägsnas som visas i vår Första Hjälpen Video eller beskrivs i bruksanvisningen. Skulle det trots allt bli nödvändigt att byta ut veken tillhandahåller vi vekar i glasfiber för utbyte.


denk-logo-footer

© 2020 DENK

Keramische Werkstätten e.K.

* ALLA PRISER INKL MOMS TRANSPORTKOSTNADER TILLKOMMER