Direkt:

Content:

Banner Vinnaljus Indoor

Tips Vinnaljus Indoor

God vård- många år av glädje, våra 10 tips – Vad gör jag…

Tips 1 …om lågan är svår att få igång eller brinner dåligt

Som universalmedel rekommenderar vi att hälla stearin, paraffin eller en blanding av båda i flytande form på veken (t.ex. från ett värmeljus). Det bör också kontrolleras att veken inte är täckt med sot. Detta kan bäst göras när den är kall. Ytan av veken är då mycket hård och de enskilda vekefunktionsfibrerna binds samman av sot (se Tips 2).

Tips 2 …om Vinnaljuset brinner dåligt eller lågan är för liten

Det har bildats för mycket sot på veken.

Detta händer efter många drifttimmar och genom användning av sämre eller färgade ljusstumpar. Med ett vasst föremål (skruvmejsel, kniv, etc.), kan sotet skrapas bort från veken. Då frigörs de hopklibbade glasfibrerna från sot. Det är enklast att ta bort sotet när veken är varm. Veken kan lätt justeras om (se ovan). Vekens fiber ska vara helt fria efter behandlingen och inte klibba. Se till att veken inte av misstag dras upp helt. Den måste förbli på botten av aluminiumbrännaren så att ljusmassan (dvs. en blandnig av stearin och paraffin) kan sugas upp och en låga kan bildas. Efter att veken blivit rengjord skall flytande vax i samma mängd som ett värmeljus hällas över veken. Så återanpassas Vinnaljuset och kan tas i drift igen. Smältfunktionen är igång igen.

Tips 3 …om det finns alltför mycket flytande ljusmassa i krukan

För mycket flytande ljusmassa kväver lågan. Var god säkerställ att den flytande ljusmassan är minst 1,5 cm under veken, som det var vid leveransen. Har du av misstag fyllt på för mycket ljusrester kan överflödet avlägsnas. Du kan lägga tillbaka de senare. För att avlägsna ljusmassan kan du smälta den genom att ställa in krukan i ugnen. Observera att ugnstemperaturen inte får överskrida 100 °C.

Tips 4 …om det är för lite ljusmassa i krukan

Den smältande effekten har inte satt igång tillräckligt snabbt.
Glasfiberveken har brunnit utan att ljusmassa (dvs. stearin, paraffin eller en blandning av båda) har sugits upp. Den smältande effekten har därmed blivit avbruten.
Glasfiberveken måste fyllas med flytande stearin eller paraffin. Samtidigt måste också tillräckligt med stearin eller paraffin fyllas på för smältning i krukan. Observera att ljusrester hackad i bitar smälter snabbare än i stora bitar.

Tips 5 … om Vinnaljuset inte låter sig tändas

På grund av särskilda omständigheter kan det hända att ingen ljusmassa fastnar på veken efter användning och släckning av Vinnaljuset. Aktivera veken på nytt genom att tillföra flytande stearin eller paraffin och tänd det på nytt.

Tips 6 …om Vinnaljuset slocknar efter kort bränntid

Det kan hända att luft eller fukt tränger sig in i veken. Nästa gång du tänder lågan slocknar den igen på grund av att bränslecykeln är störd. Värm upp brännaren i ugnen (observera maximalt 100 °C) tills all ljusmassa blir flytande. Så försvinner luft och vatten i veken. Tillsätt flytande stearin eller paraffin på veken för att återaktivera brännaren.

Tips 7 …om ljusmassan runt om inte smälter

Vissa ljus har en något högre smältpunkt, t.ex. altarljus, Stearinljus och alla “dripless” ljus. Detta kan kringgås genom att till hälften blanda i ljus som innehåller paraffin eller våra paraffinpastiller. Det kan också vara nödvändigt att justera veken igen (se ovan). Du kan också komplettera med en skyddsring (finns som tillbehör). Den gör att temperaturen i krukan höjs med ca 5 °C och ljusmassan smälter snabbare.

Tips 8 …om bivax skall användas

Vid användning av bivax uppstår mycket sot som lagras på veken. För att bränslecykeln skall upprätthållas är det viktigt att befria veken från sot genom att ofta skrapa bort sotet. Vi rekommenderar att inte använda bivax.

Tips 9 …om lågan slocknar utomhus vid minusgrader

Brännaren är främst avsedd för inomhusbruk. Vid temperaturer under noll grader, kan den inte användas utomhus eftersom smältkretsloppet inte kan komma igång.

Tips 10 …om Tips 1 till Tips 9 inte hjälper

Detta är mycket sällsynt, men om det inträffar så måste glasfiberveken bytas ut.
Veken som används i Vinnaljuset är en permanent glasfiberveke, och kan inte brinna upp. Erfarenheterna visar dock att beroende på kvalitén på återvunna ljusrester kan det förekomma mer eller mindre starka avlagringar av sot på veken. Fibrerna i veken kan klibba ihop och därmed påverka förbränningen. Sotet kan avlägsnas som beskrivet i Tips 2.

- Trots allt kan det ibland vara nödvändigt att byta ut veken. Vid behov erbjuder vi en ersättningsveke i glasfiber.

Gör på följande sätt: Värm upp Vinnaljuset i ugnen (observera maximalt 100 °C). När ljusmassan har blivit flytande kan det tas ut ur ugnen. Den förbrukade veken kan då lätt dras ur aluminiumbrännaren och ersättas med den nya veken. Observera att brännaren måste vara helt ren och torr innan den nya veken sätts in. Detta är en enkel process där det bara gäller att observera att den nya veken placeras i aluminiumbrännaren så att den hamnar längs ned jäms med nederkanten. Justera sedan veken enligt beskrivning ovan.
Häll sedan vax över den nya veken tills den är helt indränkt. Vinnaljuset har nu blivit helt förnyat.
Slutligen ett tips för att underhålla Vinnaljuset. Den stela ljusmassan och aluminiumbrännaren med veken kan enkelt lösas från keramikkrukan. Den tomma krukan kan man sota av med hjälp av rengöringsmedel och sedan stoppa i diskmaskinen. Justera sedan höjden på veken och mängd ljusmassa på nytt. Vinnaljuset ser ut som nytt.

För mer information titta även på vår video Första hjälpen för Vinnaljus Indoor.


denk-logo-footer

© 2019 DENK

Keramische Werkstätten e.K.

* ALLA PRISER INKL MOMS TRANSPORTKOSTNADER TILLKOMMER