Direkt:

Content:

Hur fungerar principen?

Företaget DENK har patent på Vinnaljus™. För att förtydliga funktionen följer nedan en detaljerad beskrivning.

Funktionen kan illustreras schematiskt med hjälp av en ritning. Vekens låga värmer upp brännaren och överför värmeenergin till den omgivande ljusmassan (stearin och paraffin, en blandning av båda). Ljusmassan smälter och transporteras uppåt genom glasfiberveken och brinner. Denna kretslopp fungerar så länge som det finns ljusmassa som kan brinna. Bakom den enkla mekanismen döljer sig en treårig utveckling innan uppfinningen var redo för marknaden. Vinnaljus™ har många andra väsentliga detaljer som vi vill förklara enligt följande schema.


Denk_Schmelzfeuer_Sceme_swedish.jpg

1. Brännaren som är placerad i mitten av krukan är tillverkad av flygplans-aluminium. För att garantera en likformig värmeöverföring måste brännarens väggar ha genomgående samma tjocklek och vara tillverkad i ett stycke. För detta behöver man en mycket speciell tillverkningsprocess som bland annat tillämpas vid produktionen av aluminiumdelar för flygplan. Viktiga förutsättningar är förutom formen och utförandet av brännaren även kvalitén på aluminiumet.

2. Till skillnad från normala stearinljus används i Vinnaljus™ en icke brännbar veke. Denna permanenta veke är tillverkad av homogena, linjära filament av glasfiber med en definierad tjocklek. Dessa glasfibervekar tillverkas speciellt för oss. Endast denna utformning möjliggör att den flytande ljusmassan (dvs. en blandning stearin och paraffin) kan föras upp från botten och förbrännas. Våra glasfibervekar är tillverkade av stora, ändlösa filament som är mycket robusta och tåliga och därför inte kan orsaka hälsoproblem. Eftersom smälttemperaturen för glas inte uppnås vid förbränningen kan glasfibrerna inte skadas.

3. Glasfiberveken är dessutom omsluten av en termo-metallspole. Detta är också en innovation. Med den kan ytterligare värme tas upp av veken och ljusmassan transporteras uppåt snabbare.

4. Krukan är tillverkad av en värmebeständig CeraNatur™-keramik.
Vaxet är i flytande form bara ca 65°C varmt, ändå måste keramiken vara värmebeständig vid kontakt med brännaren. En spricka kan orsaka att den flytande ljusmassan rinner ut.

5. Vinnaljusets form har betydelse för en korrekt funktion. Storlek, form och yta av aluminium-brännaren är anpassade till krukans volym och yta. Om brännaren, till exempel är placerad i en för liten kruka, skulle ljusmassan eventuellt bli för varm och uppnå självantändningstemperatur. Smältcykeln skulle heller inte fungera om krukan var för stor, då smälteffekten inte skulle vara tillräckligt stark.


denk-logo-footer

© 2019 DENK

Keramische Werkstätten e.K.

* ALLA PRISER INKL MOMS TRANSPORTKOSTNADER TILLKOMMER